Wyniki wyszukiwania dla "http-status-code-304"

3 odpowiedź

AFNetworking: Jak sprawdzić, czy odpowiedź korzysta z pamięci podręcznej, czy nie? 304 lub 200

Nie mogę znaleźć odpowiedzi na moje pytanie, może za czymś tęsknię ...Kiedy pytam o adres URL, muszę wiedzieć, czy odpowiedź pochodzi z pamięci podręcznej, c...

6 odpowiedzi

NodeJS / express: Cache i kod statusu 304

2 odpowiedź

Jak działa „304 Not Modified”?

Jak generowane jest „304 niezmodyfikowane”?W jaki sposób przeglądarka określa, czy odpowiedź na żądanie http wynosi 304?Czy jest ustawiany przez przeglądarkę...