Wyniki wyszukiwania dla "iequatable"

4 odpowiedź

Czy IEquatable <T>, IComparable <T> może być zaimplementowane w klasach nie zamkniętych?

Każdy ma jakieś opinie na temat tego, czy

3 odpowiedź

Czy ważne jest zastąpienie równości, jeśli implementuję program IEquatable <T>?

7 odpowiedzi

Wyraźne nie działa z LINQ do obiektów

5 odpowiedzi

Czy istnieje pełne odwołanie do implementacji IEquatable?