Przechowuj identyfikator użytkownika w pamięci IOS

Zrobiłem aplikację IOS z funkcją logowania. Używam do tego ASIHTTPRequest, aby sprawdzić, czy użytkownik istnieje w bazie danych MySQL. Wszystko działa poprawnie, ale chcę przekazać identyfikator użytkownika innym przeglądarkom lub pobrać go w innych częściach aplikacji.

Czy ktoś może wepchnąć mnie we właściwym kierunku, jak to zrobić w najlepszy i najbardziej bezpieczny sposób?

W ten sposób wykonuję żądanie HTTP POST do skryptu PHP:

ASIFormDataRequest *request = [ASIFormDataRequest requestWithURL:[NSURL URLWithString:@"*SOME_URL*"]];

W wywołaniu zwrotnym mogę pobrać identyfikator użytkownika, ale chcę przechowywać ten identyfikator w pamięci aplikacji do dalszego wykorzystania.

Dzięki.

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion