AFNetworking: Jak sprawdzić, czy odpowiedź korzysta z pamięci podręcznej, czy nie? 304 lub 200

Nie mogę znaleźć odpowiedzi na moje pytanie, może za czymś tęsknię ...

Kiedy pytam o adres URL, muszę wiedzieć, czy odpowiedź pochodzi z pamięci podręcznej, czy z sieci.

Czy kod statusu 304 lub 200? (aleAFNetworking zawsze odpowiada 200)

ZASIHTTPRequest Sprawdzałem „didUseCachedResponse" zASIHTTPRequest, to było idealne.

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion