Wyniki wyszukiwania dla "compiler-bug"

4 odpowiedź

Jakie jest zachowanie drukowania NULL ze specyfikatorem% s printf?

Spotkał się z ciekawym pytaniem z wywiadu:

4 odpowiedź

Czy w C ++ 0x lambdas są widoczne typedefy lokalne funkcji?

3 odpowiedź

c ++ tablica zero inicjalizacji: czy jest to błąd, czy jest to poprawne?

Uwaga: Mówimy tutaj o (podobno) kompilatorach zgodnych z C ++ 98, tutaj. To nie jest pytanie C ++ 11.Mamy dziwne zachowanie w jednym z naszych kompilatorów i...

2 odpowiedź

Dlaczego ogólne i nie-ogólne struktury są traktowane inaczej podczas budowania wyrażenia, które podnosi operator == do wartości zerowej?

Wygląda to na błąd w podnoszeniu do null operandów na ogólnych strukturach.Rozważ następującą strukturę fikcyjną, która zastępuje

2 odpowiedź

Błąd w implementacji GCC pól bitowych

Pracując w C11, następująca struktura:

6 odpowiedzi

(to == null) w C #!

Z powodu błędu, który został naprawiony w C # 4, drukuje się następujący program

2 odpowiedź

Co jest specjalnego w R i L w preprocesorze C ++?

Uruchomiłem następujący kod za pomocą preprocesora Visual Studio 2013. Wyjście mnie zaskakuje.Zawartość hello.cpp: