Wyniki wyszukiwania dla "interprocess"

1 odpowiedź

Otrzymuj strukturę WM_COPYDATA w aplikacji WPF lub Console C #

Piszę aplikację C #, która musi komunikować się z inną aplikacją napisaną w natywnym C. Do tej pory odkryłem, jak wysyłać wiadomości z mojej aplikacji C # do...

5 odpowiedzi

W node.js, jak zadeklarować współużytkowaną zmienną, która może być zainicjowana przez proces master i dostępna dla procesów roboczych?

Chcę następowaćPodczas uruchamiania proces główny ładuje dużą tabelę z pliku i zapisuje ją w udostępnionej zmiennej. Tabela ma 9 kolumn i 12 milionów wierszy...

7 odpowiedzi

Jak rozwiązać problem „ChannelDispatcher nie jest w stanie otworzyć błędu IChannelListener”?

Próbuję komunikować się między WCF hostowanym w usłudze Windows a moim GUI usługi. Problem polega na tym, że próbuję wykonać operację OperationContract, któr...

1 odpowiedź

Problem z boost :: lockfree :: kolejka w pamięci współdzielonej (boost 1.53, gcc 4.7.2 / clang 3.0-6ubuntu3)

7 odpowiedzi

Jaki jest najłatwiejszy sposób komunikacji między procesami w języku C #?

Mam dwie aplikacje C # i chcę, aby jedna z nich wysyłała dwie liczby całkowite do drugiej (nie musi to być szybkie, ponieważ jest wywoływane tylko raz na kil...

1 odpowiedź

Win32: Jak wysłać wiadomość do procesu uruchomionego przez innego użytkownika w systemie Windows?

Uruchamiamy dwie aplikacje, z których każda rejestruje ten sam komunikat za pomocą RegisterWindowMessage (): aplikacja A jako zwykły użytkownik i aplikacja B...