Wyniki wyszukiwania dla "canvas"

1 odpowiedź

Jak sprawdzić, czy płótno jest puste? [duplikować]

To pytanie ma już tutaj odpowiedź:Jak sprawdzić, czy coś jest narysowane na płótnie 7 odpowiedziJak mogę sprawdzić, czy płótno HTML5 jest puste lub ma koloro...

9 odpowiedzi

jak zapisać płótno jako obraz png?

Mam element płótna z rysunkiem i chcę utworzyć przycisk, który po kliknięciu zapisze obraz jako plik png. Więc powinno otworzyć okno dialogowe zapisu, otwarc...

8 odpowiedzi

Sterowanie fps za pomocą requestAnimationFrame?

To wygląda jak

2 odpowiedź

Próba znalezienia długości krzywej Beziera z 4 punktami

3 odpowiedź

Rozdzielczość ekranu w aplikacji PhoneGap

Piszę aplikację Phonegap (3.2), robię płótno HTML5, robię to na pełnym ekranie, a cały interfejs aplikacji jest na tym płótnie.Używając Samsunga Galaxy S4 (A...

3 odpowiedź

jsPlumb: jak tworzyć złącza schematu blokowego, aby uniknąć przecinających się elementów?

Czy możliwe jest, aby złącza schematu blokowego jsPlumb nie krzyżowały elementów możliwych do połączenia lub określonych elementów (w przykładzie: elementy z...

1 odpowiedź

Wydaje się, że HTML 5 Canvas przerysowuje usunięte części

Stworzyłem następujący kodjsfiddle. Celem jest usunięcie pola z obszaru roboczego po jego kliknięciu. W rzeczywistości siatka jest wyczyszczona i całkowicie ...

2 odpowiedź

Odpowiednik kanwy w formularzach Windows

Tworzę prostą aplikację do wyświetlania wielu obrazów jeden pod drugim. W WPF użyłem numeru płótna odpowiadającego liczbie obrazów i dodałem te płótna do głó...

2 odpowiedź

Narysuj siatkę / tabelę na płótnie HTML5

2 odpowiedź

Jak mogę wykonać wypełnienie powodziowe HTML Canvas?

Czy ktoś zaimplementował algorytm wypełniania powodzi w javascript do użytku z HTML Canvas?Moje wymagania są proste: powódź jednym kolorem, zaczynając od poj...