Wyniki wyszukiwania dla "clipboard"

2 odpowiedź

Skopiuj tekst do schowka za pomocą iOS

Jak najlepiej skopiować tekst do schowka iPhone'a w aplikacji?Ich dokumenty są szkicowe i mają znacznie więcej funkcji niż to, co chcę ... Chcę tylko ust...

4 odpowiedź

Jak ustawić HTML do schowka w C #?

Chcę umieścić bogaty tekst w HTML w schowku, więc gdy użytkownicy wkleją się do Worda, będzie zawierał źródłowe formatowanie HTML.Za pomocą

6 odpowiedzi

Kod VBA Excel, aby skopiować określony ciąg do schowka

Próbuję dodać przycisk do arkusza kalkulacyjnego, który po kliknięciu skopiuje określony adres URL do mojego schowka.Miałem trochę wiedzy o Excel VBA, ale mi...

8 odpowiedzi

Jak uzyskać zawartość schowka za pomocą polecenia systemu Windows?

6 odpowiedzi

Alternatywa HTML5 do ZeroClipboard opartego na pamięci flash do bezpiecznego kopiowania danych do schowka?

2 odpowiedź

Range.ClearContents czyści systemowy schowek - obejście problemu? (VBA / Excel)

ProblemArkusz danych podglądu, nad którym pracuję regularnie, chce zresetować zawartość części widoku (aby była pusta). W przeszłości mieliśmy problemy z uży...

2 odpowiedź

Przycisk do kopiowania wartości ciągu do schowka

2 odpowiedź

Office 2013 Excel .PutInClipboard jest inny?

Użyłem procedury od lat, aby umieścić zwykły ciąg tekstowy w schowku, który mogę wkleić do innego programu, takiego jak:

2 odpowiedź

Zezwalaj użytkownikowi na kopiowanie obrazu z Picturebox i zapisuj go wszędzie

W mojej aplikacji mam

4 odpowiedź

Skopiuj pusty ciąg za pomocą Clipboard.SetText (string)