Wyniki wyszukiwania dla "xml-validation"

1 odpowiedź

Sprawdź poprawność pliku xml utworzonego za pomocą jaxb w pliku xsd

Mam plik xml utworzony przy użyciu jaxb. Muszę to sprawdzić na dokumencie xsd. Czy można po prostu wykonać walidację bez odmawiania. Muszę następnie wydrukow...

1 odpowiedź

Sprawdzanie poprawności plików XML względem XSD w FireMonkey

Opracowuję aplikację wieloplatformową (dla Windows, Mac itp.) Oraz dla maszyn 32-bitowych i 64-bitowych. Mam wiele plików XML, które muszę zweryfikować na ic...

6 odpowiedzi

Co robi elementFormDefault w XSD?

Co robi

1 odpowiedź

Element nie może mieć elementu informacyjnego o znakach lub elementach [dzieci], ponieważ typ zawartości tego typu jest pusty

2 odpowiedź

cvc-elt.1: Nie można znaleźć deklaracji elementu „MyElement”

Próbuję sprawdzić poprawność naprawdę prosty xml przy użyciu xsd, ale z jakiegoś powodu otrzymuję ten błąd. Naprawdę doceniam, jeśli ktoś może mi wyjaśnić dl...

3 odpowiedź

Walidacja schematu XML: nie można znaleźć deklaracji elementu

Nadal jestem trochę nowy w schemacie XML itp. I pracowałem nad rozwojem XML, schematu i arkusza stylów (XSLT). Dokonałem rozsądnego postępu, ale potem zrozum...