EXcel Sheet POI Validation: Błąd braku pamięci

Próbuję sprawdzić poprawność pliku programu Excel przy użyciu Java przed wyrzuceniem go do bazy danych.

Oto mój fragment kodu, który powoduje błąd.

try {
    fis = new FileInputStream(file);
    wb = new XSSFWorkbook(fis);
    XSSFSheet sh = wb.getSheet("Sheet1");
    for(int i = 0 ; i < 44 ; i++){
      XSSFCell a1 = sh.getRow(1).getCell(i);
      printXSSFCellType(a1);
    }

  } catch (FileNotFoundException e) {
    // TODO Auto-generated catch block
    e.printStackTrace();
  }
  catch (IOException e) {
    // TODO Auto-generated catch block
    e.printStackTrace();
  }

Oto błąd, który otrzymuję

Exception in thread "main" java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space
  at java.util.ArrayList.<init>(Unknown Source)
  at java.util.ArrayList.<init>(Unknown Source)
  at org.apache.xmlbeans.impl.values.NamespaceContext$NamespaceContextStack.<init>(NamespaceContext.java:78)
  at org.apache.xmlbeans.impl.values.NamespaceContext$NamespaceContextStack.<init>(NamespaceContext.java:75)
  at org.apache.xmlbeans.impl.values.NamespaceContext.getNamespaceContextStack(NamespaceContext.java:98)
  at org.apache.xmlbeans.impl.values.NamespaceContext.push(NamespaceContext.java:106)
  at org.apache.xmlbeans.impl.values.XmlObjectBase.check_dated(XmlObjectBase.java:1273)
  at org.apache.xmlbeans.impl.values.XmlObjectBase.stringValue(XmlObjectBase.java:1484)
  at org.apache.xmlbeans.impl.values.XmlObjectBase.getStringValue(XmlObjectBase.java:1492)
  at org.openxmlformats.schemas.spreadsheetml.x2006.main.impl.CTCellImpl.getR(Unknown Source)
  at org.apache.poi.xssf.usermodel.XSSFCell.<init>(XSSFCell.java:105)
  at org.apache.poi.xssf.usermodel.XSSFRow.<init>(XSSFRow.java:70)
  at org.apache.poi.xssf.usermodel.XSSFSheet.initRows(XSSFSheet.java:179)
  at org.apache.poi.xssf.usermodel.XSSFSheet.read(XSSFSheet.java:143)
  at org.apache.poi.xssf.usermodel.XSSFSheet.onDocumentRead(XSSFSheet.java:130)
  at org.apache.poi.xssf.usermodel.XSSFWorkbook.onDocumentRead(XSSFWorkbook.java:286)
  at org.apache.poi.POIXMLDocument.load(POIXMLDocument.java:159)
  at org.apache.poi.xssf.usermodel.XSSFWorkbook.<init>(XSSFWorkbook.java:207)
  at com.xls.validate.ExcelValidator.main(ExcelValidator.java:79)

Działa to doskonale, gdy plik xlsx jest mniejszy niż 1 MB.

Rozumiem, że to dlatego, że mój plik xlsx ma około 5-10 MB, a POI próbuje załadować cały arkusz w pamięci JVM

Co może być możliwym obejściem?

Proszę pomóż.

Z góry dziękuję!

questionAnswers(5)

yourAnswerToTheQuestion