Czytanie zawartości z pliku Excel

package jexcel.jxl.nimit;

import java.io.*; 

import jxl.Cell; 
import jxl.Sheet; 
import jxl.Workbook; 
import jxl.read.biff.BiffException; 
import jxl.read.biff.File; 

public class ExampleJxl { 

  /**
   * @param args
   */
  public static void main(String[] args)throws IOException, BiffException {
    ExampleJxl.ExcelFile("D:/nimit.xls");
  }

public static String ExcelFile(String path){  

  Workbook workbook = Workbook.getWorkbook(File(path));
  Sheet sheet = workbook.getSheet(0); 
  Cell a1 = sheet.getCell(0,0);
  Cell a2 = sheet.getCell(0,1);
  String s1=a1.getContents();
  String s2=a2.getContents();
  System.out.println("My name is"+a1+"\t"+a2);
   } 
}

Nie rozumiem, dlaczego plik (ścieżka) pokazuje błądMetoda File (String) jest niezdefiniowana dla typu ExampleJxl Próbuję wydrukować moje imię wpisane do pliku Excela.

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion