Zapis do istniejącego pliku Excel

 package jexcel.jxl.nimit;

  import java.awt.Label; 
  import java.io.File; 
  import java.io.IOException;

  import jxl.Cell;  
  import jxl.CellType; 
  import jxl.LabelCell; 
  import jxl.NumberCell; 
  import jxl.Sheet; 
  import jxl.Workbook; 
  import jxl.read.biff.BiffException; 
  import jxl.write.WritableCell; 
  import jxl.write.WritableSheet; 
  import jxl.write.WritableWorkbook; 
  import jxl.write.WriteException; 
  import jxl.write.biff.RowsExceededException; 

  public class ExcelJxl {

  /**
   * @param args
   * @throws IOException 
   * @throws BiffException 
   * @throws WriteException 
   * @throws RowsExceededException 
   */
  public static void main(String[] args) throws BiffException, IOException, RowsExceededException, WriteException {
    // TODO Auto-generated method stub
       ExcelJxl.WriteFile("D:\nimit.xls");
  }

  public static void WriteFile(String path) throws BiffException, IOException, RowsExceededException, WriteException{

  Workbook wb=Workbook.getWorkbook(new File(path));

  WritableWorkbook copy=Workbook.createWorkbook(new File("D:\temp.xls"),wb);
  WritableSheet sheet = copy.getSheet(1); 
  WritableCell cell = sheet.getWritableCell(0,0); 
  String S="nimit";
  if (cell.getType() == CellType.LABEL) 
  { 
   LabelCell l = (LabelCell) cell; 
   l.setString(S); 
  }
  copy.write(); 
  copy.close();
  wb.close();

  }
  }

Zmodyfikowałem mój program i teraz mówi, że setString ()Metoda setString (String) jest niezdefiniowana dla typu LabelCell Czytam Dokumentację, istnieje metoda setString w typie LabelCell.

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion