Wyniki wyszukiwania dla "onconfigurationchanged"

4 odpowiedź

Krajobraz z Androidem do wydarzenia po lewej stronie

3 odpowiedź

Wielokrotne wywołania FragmentTransaction.replace () - tylko jedna działa po zmianie orientacji

Używam następującego kodu do wypełnienia mojego interfejsu użytkownika dwoma fragmentami, czyli kontenerami