Wyniki wyszukiwania dla "gdal"

2 odpowiedź

D3js: Jak zaprojektować mapy topograficzne?

Biorąc pod uwagę raster GIS z danymi wysokościowymi,Jak zaprojektować mapę topograficzną w D3js?Czy istnieje przykład map reliefowych / topograficznych przyc...

3 odpowiedź

NSTask lub odpowiednik dla iPhone'a [zamknięte]

1 odpowiedź

gdal / ogr: Jak naprawdę przyciąć shapefile?

Biorąc pod uwagę plik SHP odpowiadający krajom europejskim, i...Biorąc pod uwagę określony obszar odpowiadający Francji, takie jak:

1 odpowiedź

Rysuj raster GDAL za pomocą mapy bazowej matplotlib

Chciałbym narysować tiff rastrowy(Ściągnij-723Kb) za pomocą mapy bazowej matplotlib. Współrzędne projekcji mojego rastra są w metrach:

3 odpowiedź

nie można importować gdal w python?

mam

6 odpowiedzi

W pakiecie Python GDAL brakuje pliku nagłówkowego podczas instalacji przez pip

5 odpowiedzi

Tablica próbkowania w Pythonie

Mam podstawowe dwuwymiarowe macierze numeryczne i chciałbym je „obniżyć” do bardziej zgrubnej rozdzielczości. Czy istnieje prosty moduł numpy lub scipy, któr...

2 odpowiedź

Python GDAL: pip install --no-install GDAL kończy się niepowodzeniem

7 odpowiedzi

Wyjątek podczas używania GDAL w C #

Zacząłem używaćgdal_csharp dll w mojej aplikacji i przeczytaj plik geotiff. ale mówi:

6 odpowiedzi

Błąd: nie znaleziono gdal-config

Proszę wskazać, czego mi brakuje:openSUSE 11.3