Wyniki wyszukiwania dla "avfoundation"

6 odpowiedzi

Dodaj niestandardowe pole nagłówka na żądanie AVPlayera

3 odpowiedź

Dlaczego CMSampleBufferGetImageBuffer zwraca NULL

1 odpowiedź

odtwarzanie losowych dźwięków w aplikacji płyty rezonansowej

1 odpowiedź

Przetwarzanie audio AVFoundation przy użyciu MTAudioProcessingTap AVPlayera ze zdalnymi adresami URL

Jest bardzo mało dokumentacjiAVAudioMix oraz MTAudioProcessingTap, które umożliwiają przetwarzanie ścieżek audio (dostęp PCM) zasobów multimedialnych w AVFou...

1 odpowiedź

Uzyskaj PTS z surowego mdat H264 wygenerowanego przez iOS AVAssetWriter

1 odpowiedź

Dot Product i Luminance / Findmyicone

3 odpowiedź

Najbardziej wydajny sposób zapisywania zdjęć na dysku w telefonie iPhone?

0 odpowiedzi

Jak używać scaleTimeRange w składzie AVMutableComposition?

1 odpowiedź

AVAssetExportSession kończy się niepowodzeniem za każdym razem (błąd -12780)

2 odpowiedź

jak eksportować zasoby wideo za pomocą AVAssetExportSession w trybie pionowym

kiedy eksportuję zasób wideo za pomocą AVAssetExportSession, plik wynikowy znajduje się w trybie przestrzeni. (plik przechwycony przez itune-> apps-> u...