Wyniki wyszukiwania dla "xml-generation"

3 odpowiedź

Błąd xml generujący cappephp - puste miejsce

Próbuję wygenerować dynamiczny dokument xml w CakePHP, aby wysłać go do przeglądarki.Oto mój kod kontrolera: