Wyniki wyszukiwania dla "xml-1.1"

2 odpowiedź

Czy .Net 4.5 obsługuje XML 1.1 jeszcze (dla znaków niepoprawnych w XML 1.0)?

To jest w kontekście usług internetowych (koniec klienta). Muszę połączyć się z systemem back-end (Java) i wymagane jest przesyłanie niektórych znaków kontro...