Wyniki wyszukiwania dla "watch"

21 odpowiedzi

AngularJS: Jak oglądać zmienne usługi?

Mam usługę, powiedzmy:

8 odpowiedzi

jak oglądać zmiany w całym katalogu / folderze zawierającym wiele plików Sass

Jak mogę śledzić zmiany w całym katalogu zawierającym wiele plików Sass? Używam następującego polecenia, aby oglądać zmiany w sassieplik:

13 odpowiedzi

Czy na komputerze Mac jest polecenie takie jak „watch” lub „inotifywait”?

Chcę oglądać folder na moim Macu (Snow Leopard), a następnie wykonać skrypt (podając nazwę pliku, który właśnie został przeniesiony do folderu (jako parametr...

4 odpowiedź

Grunt z kompasem i zegarkiem kompiluje się powoli

1 odpowiedź

$ watch nie działa, gdy model jest aktualizowany w zakresie. $ stosuje się w dyrektywie

3 odpowiedź

Obserwuj zmiany właściwości obiektu w JavaScript [duplikat]

7 odpowiedzi

AngularJS: Clear $ watch

Mam funkcję zegarka w mojej aplikacji AngularJS.

3 odpowiedź

Wykrywanie zmiany w obiekcie Javascript

Znalazłem ten gist, aby wykryć zmiany na określonych polach obiektu:https://gist.github.com/3138469Ale wiąże wydarzenie tylko na jednym polu.Ktoś zna funkcję...

1 odpowiedź

AngularJS wyzwalacz i obserwacja zmiany wartości obiektu w usłudze ze sterownika

1 odpowiedź

jQuery: obserwacja zmiany wartości węzła