Wyniki wyszukiwania dla "wsh"

1 odpowiedź

Czy mogę zainicjować obiekty napisane w JScript z VBScript?

Próbuję napisać skrypt logowania WSH. Administratorzy w całej firmie muszą być w stanie dostosować wykonanie skryptu i wykonać dodatkowe skrypty dla określon...

2 odpowiedź

cscript JSON

3 odpowiedź

Czy można poślubić WSH (wscript) z nodejs

Jako QA używam skryptów WSH do automatycznego przesyłania, wdrażania i testowania sieci w IE. WSH (wscript) z JavaScriptem może otworzyć okno IE, aktywować j...

4 odpowiedź

czy plik .vbs może być skryptem zaplanowanym?

Napisałem skrypt .vbs, który obecnie jest uruchamiany ręcznie przez użytkowników. Jak ustawić ten skrypt w harmonogramie zadań (uruchamiany automatycznie o u...

3 odpowiedź

Jak mogę zapisać MSXML2.DomDocument z wcięciem? (Myślę, że używa MXXMLWriter)

Mam wystąpienie MSXML2.DomDocument.Macham, żeby go zapisać, wciskając.Ten kod działa, ale nie wcina:

3 odpowiedź

Jak ustawić strefę czasową z linii poleceń?

Jak mogę ustawić strefę czasową w systemie Windows z wiersza poleceń lub z pliku wsadowego?Czy muszę używać Powershella lub Cscript?

2 odpowiedź

Automatycznie zamknij MsgBox w vbscript?

5 odpowiedzi

Przechwytywanie danych wyjściowych z WshShell.Exec przy użyciu hosta skryptów systemu Windows

2 odpowiedź

Skopiuj zawartość folderu do utworzonego pliku .zip: „nie znaleziono pliku lub nie ma uprawnień do odczytu”

Próbuję utworzyć plik .zip z istniejącego folderu za pomocą JScript i wygląda na to, że moja funkcja copyHere nie kopiuje do folderu .zip. Zamiast tego otrzy...

3 odpowiedź

Czy istnieje sposób uruchomienia polecenia wiersza polecenia z JScript (nie javascript) w cscript.exe hosta skryptów systemu Windows (WSH)?

Piszę program JScript uruchamiany w cscript.exe. Czy możliwe jest uruchomienie komendy commnad z poziomu skryptu. Naprawdę ułatwiłoby to zadanie, ponieważ mo...