Wyniki wyszukiwania dla "xml-twig"

4 odpowiedź

jak uzyskać najgłębiej zagnieżdżone węzły elementów przy użyciu xpath? (implementacja z XMLTWIG)

Muszę wyodrębnić (XSLT, xpath, xquery ... Najlepiej xpath)najgłębiej zagnieżdżony element węzły zmetoda (DEST id = "ROSJA" method = "delete&qu...

2 odpowiedź

jak czytać i zmieniać tag <! Doctype> i <? xml version = „1.0”?> w xml twig?