Wyniki wyszukiwania dla "android-notification-bar"

3 odpowiedź

jak wyłączyć pasek powiadomień dla aplikacji na Androida? [duplikować]

To pytanie ma już tutaj odpowiedź:Ukryj pasek powiadomień 8 odpowiedziMam aplikację na Androida, która wyświetla listę zainstalowanych aplikacji i uruchamia ...

1 odpowiedź

Android Wiele powiadomień wysyłających te same dane po kliknięciu

8 odpowiedzi

Jak utworzyć powiadomienie za pomocą NotificationCompat.Builder?

Muszę utworzyć proste powiadomienie, które będzie widoczne na pasku powiadomień wraz z dźwiękiem i ikoną, jeśli to możliwe? Potrzebuję go także, aby był komp...

2 odpowiedź

Android: wyświetl pasek powiadomień przy pobieraniu aplikacji

Chcę wyświetlić pasek powiadomień, gdy aplikacja jest pobierana w systemie Android. Chcę, aby pasek był taki sam, jak pokazany, gdy aplikacja jest pobierana ...

4 odpowiedź

nieusuwalne powiadomienie

W mojej aplikacji działa usługa działająca w tle. Chcę powiadomić użytkownika, że ​​usługa jest uruchomiona. Ale potrzebuję tego użytkownika, aby nie mógł us...

2 odpowiedź

Jak dodać obraz dynamiczny zamiast ikony powiadomienia w systemie Android?

Użyłem poniższego kodu do wyświetlania powiadomień w pasku powiadomień.działało dobrze.Ale muszę dynamicznie wyświetlać ikonę powiadomienia, która będzie poc...

6 odpowiedzi

Wyłącz panel powiadomień przed rozłączeniem

5 odpowiedzi

Słuchaj przychodzących wiadomości / powiadomień Whatsapp

Pracuję nad aplikacją opartą na powiadomieniach, dla której muszę słuchać przychodzących powiadomień. Byłem w stanie słuchać połączeń przychodzących, SMS-ów,...

5 odpowiedzi

Android 4.1: Jak sprawdzić powiadomienia są wyłączone dla aplikacji?

Android 4.1 oferuje użytkownikowi pole wyboru, aby wyłączyć powiadomienia dla określonej aplikacji.Jednak jako programista nie wiemy, czy połączenie z powiad...