Wyniki wyszukiwania dla "primitive"

2 odpowiedź

Java przechowuje w pamięci dwa znaki Int

6 odpowiedzi

Czy ciąg jest prymitywny czy obiekt w systemie Android lub Java?

W interfejsie API Androidahttp://developer.android.com/guide/topics/data/data-storage.html#prefTo mówi:Współużytkowane preferencje umożliwiają zapisywanie i ...

2 odpowiedź

Jak uzyskać antyaliasing wieloboków?

Używam tych wywołań funkcji:

3 odpowiedź

Co oznacza int.class

W java int, float i itp., Są typami pierwotnymi. Klasy wrapperów są używane na wypadek, gdybyśmy musieli użyć ich z rodzajami. Ale nadal następująca deklarac...

3 odpowiedź

dlaczego w Javie istnieje prymitywny typ danych? [duplikować]

3 odpowiedź

Prawidłowy sposób myślenia o pierwotnym zadaniu

1 odpowiedź

jak utworzyć i przydzielić bufor C jako część obiektywnej klasy C

najlepiej wyjaśnić na przykładzie:w moim AudioItem.h

8 odpowiedzi

W C # terminy „prymitywny” i „dosłowny” są wymienne?

3 odpowiedź

czy w javascript jest kiedykolwiek używane pierwotne zmienne?

całkiem proste pytanie, czy kiedykolwiek zdarza się przypadek, w którym preferowanie prymitywnego typu danych w javascript jest szczególnie kłopotliwe dla pr...

9 odpowiedzi

Używanie int vs Integer

Natknąłem się na klasę wykorzystującą zmienne Integer, aby przechwycić rozmiar do użycia w pętli for. Czy jest to dobra praktyka, czy powinniśmy używać prymi...