Wyniki wyszukiwania dla "primitive"

3 odpowiedź

czy w javascript jest kiedykolwiek używane pierwotne zmienne?

całkiem proste pytanie, czy kiedykolwiek zdarza się przypadek, w którym preferowanie prymitywnego typu danych w javascript jest szczególnie kłopotliwe dla pr...

5 odpowiedzi

Bajt jednobajtowy. Czemu?

Dlaczego w C ++ bool wymaga jednego bajtu do przechowywania wartości true lub false, gdzie wystarczy jeden bit, np. 0 dla false i 1 dla true? (Dlaczego Java ...

1 odpowiedź

jak utworzyć i przydzielić bufor C jako część obiektywnej klasy C

najlepiej wyjaśnić na przykładzie:w moim AudioItem.h

5 odpowiedzi

Java: Dlaczego muszę zainicjować prymitywną zmienną lokalną?

7 odpowiedzi

Dynamicznie znajdź klasę reprezentującą prymitywny typ Java

Muszę wykonać pewne refleksyjne wywołania metod w Javie. Te wywołania będą obejmować metody, które mają argumenty, które są prymitywnymi typami (int, double ...

7 odpowiedzi

Niespójne zachowanie na Java ==

Rozważ ten kod:

3 odpowiedź

wybór sortuj za pomocą generyków

Dokonałem selekcji sortując liczbami całkowitymi i działało, kiedy próbowałem zmodyfikować program do pracy z rodzajami, kompilator narzeka i nie wiem jak to...

2 odpowiedź

Jaka jest złożoność std :: vector <T> :: clear (), gdy T jest typem pierwotnym?

Rozumiem, że złożoność operacji clear () jest liniowa w rozmiarze kontenera, ponieważ destruktory muszą być wywoływane. Ale co z prymitywnymi typami (i POD)?...

9 odpowiedzi

Używanie int vs Integer

Natknąłem się na klasę wykorzystującą zmienne Integer, aby przechwycić rozmiar do użycia w pętli for. Czy jest to dobra praktyka, czy powinniśmy używać prymi...

2 odpowiedź

Jak uzyskać antyaliasing wieloboków?

Używam tych wywołań funkcji: