Wyniki wyszukiwania dla "primitive"

3 odpowiedź

Co oznacza int.class

W java int, float i itp., Są typami pierwotnymi. Klasy wrapperów są używane na wypadek, gdybyśmy musieli użyć ich z rodzajami. Ale nadal następująca deklarac...

6 odpowiedzi

Czy ciąg jest prymitywny czy obiekt w systemie Android lub Java?

W interfejsie API Androidahttp://developer.android.com/guide/topics/data/data-storage.html#prefTo mówi:Współużytkowane preferencje umożliwiają zapisywanie i ...

3 odpowiedź

Prawidłowy sposób myślenia o pierwotnym zadaniu

5 odpowiedzi

Bajt jednobajtowy. Czemu?

Dlaczego w C ++ bool wymaga jednego bajtu do przechowywania wartości true lub false, gdzie wystarczy jeden bit, np. 0 dla false i 1 dla true? (Dlaczego Java ...

5 odpowiedzi

Czy korzyść z wydajności / pamięci jest niwelowana przez downcasting?

Piszę aplikację na dużą skalę, w której staram się oszczędzać jak najwięcej pamięci, a także zwiększyć wydajność. W związku z tym, gdy mam pole, które wiem, ...

1 odpowiedź

jak utworzyć i przydzielić bufor C jako część obiektywnej klasy C

najlepiej wyjaśnić na przykładzie:w moim AudioItem.h

6 odpowiedzi

Konwertowanie znaków na liczby całkowite w Javie

5 odpowiedzi

Java: Dlaczego muszę zainicjować prymitywną zmienną lokalną?

7 odpowiedzi

Dynamicznie znajdź klasę reprezentującą prymitywny typ Java

Muszę wykonać pewne refleksyjne wywołania metod w Javie. Te wywołania będą obejmować metody, które mają argumenty, które są prymitywnymi typami (int, double ...

2 odpowiedź

autoboxing literałów numerycznych: inicjalizacja wrappera a niespójność argumentów metody przekazującej

Rozważ 2 przypadki: