Wyniki wyszukiwania dla "cmake"

2 odpowiedź

CMake - zależności (nagłówki) między aplikacjami / bibliotekami w tym samym projekcie

Mam następującą strukturę projektu:CMakeLists.txtlib1 / CMakeLists.txt i wszystkie pliki cpp i nagłówka bibliotekilib2 / CMakeLists.txt i wszystkie pliki cpp...

1 odpowiedź

opcja „--build” cmake

2 odpowiedź

CMake: jak dodać przypadki Boost.Test z względnymi katalogami?

Mam działający projekt z CMake and Boost.Test z taką strukturą katalogów (przepraszam za sztukę ASCII):

4 odpowiedź

Konfiguracja CMake kończy się niepowodzeniem. „Cl.exe nie jest w stanie skompilować prostego programu testowego”

Próbuję zbudować rozwiązanie dla MSVC ++ 2010 przy użyciu CMake. Odkąd zainstalowałem Visual Studio 2012, to już nie działa. CMake zawiera następujący komuni...

1 odpowiedź

CMake skrypt ładowania wstępnego dla pamięci podręcznej

2 odpowiedź

C ++ CMake (dodaj niezbudowane pliki)

2 odpowiedź

Jak utworzyć kompilację pamięci podręcznej ccache przy użyciu ścieżek bezwzględnych do skompilowanych plików w różnych katalogach?

Używam CMake do tworzenia plików makefile. CMake tworzy linię GCC zawierającą ścieżki bezwzględne.Aby przyspieszyć kompilację, używam ccache.Budowanie tego s...

1 odpowiedź

Usuwanie plików z zestawu

Mam katalog z plikami, które albo należą do zestawu, który tworzy projekt Qt, i inne pliki, które tego nie robią. Oznacza to, że wszystkie pliki A.cxx, ADriv...

2 odpowiedź

CMake: Łączenie z importowaną biblioteką z zależnościami nie powiedzie się

Mam podkatalog z CMakeLists.txt, który powinien skompilować bibliotekę za pomocą make i wyeksportować wynik jako zaimportowaną bibliotekę do katalogu nadrzęd...

4 odpowiedź

Ustaw opcje CFLAGS i CXXFLAGS za pomocą CMake

Chcę po prostu debugować jakiś kod działający na Linuksie i potrzebuję kompilacji debugowania (