Wyniki wyszukiwania dla "superclass"

3 odpowiedź

Jak zadzwonić do super konstruktora w Dart?

Jak zadzwonić do super konstruktora w Dart? Czy można nazwać nazwanych super konstruktorów?

4 odpowiedź

Wywołanie superklasy z konstruktora podklasy w Javie

2 odpowiedź

Dynamicznie zmieniaj superklasę obiektu

Czy można zmienić nadklasę obiektu w czasie wykonywania? Jeśli tak to jak?

3 odpowiedź

Błąd Objective-C „Brak widocznego @interfejsu dla„ XYZPerson ”deklaruje selektor„ saySomething ”

Jestem naprawdę nowy w Objective-C i kiedy ćwiczyłem ćwiczenia z książkami, naprawdę utknąłem tutaj. Pomóż mi rozwiązać ten problem i zastanawiałem się, co m...

7 odpowiedzi

C #: jak uzyskać klasę bazową klasy?

W C #, w jaki sposób można uzyskać odniesienie do klasy bazowej danej klasy?Załóżmy na przykład, że masz pewną klasę,

6 odpowiedzi

Lepszy sposób wywoływania metody superklasy w ExtJS

Cała dokumentacja i przykłady, które przeczytałem w ExtJS, sugerują takie metody:

3 odpowiedź

Jak wywołać metodę klasy macierzystej z podklasy w JavaScript, aby dostępne były lokalne zmienne rodzica?

Używam jednego z podejść do dziedziczenia klas w JavaScript (używanego w kodzie, który modyfikuję), ale nie rozumiem, jak dołączyć dodatkową funkcjonalność d...

3 odpowiedź

Java: powracająca podklasa w sygnaturze metody nadklasy

Pracuję nad problemem, w którym istnieje kilka implementacji

4 odpowiedź

Jaka jest najlepsza praktyka w poszukiwaniu wszystkich superklas klasy Perl?

Czy istnieje standardowy sposób CPAN na znalezienie wszystkich superklas klasy Perl (lub jeszcze lepiej całego drzewa superklasy, aż do UNIVERSAL)?Lub jest n...

4 odpowiedź

Zrozumienie górnej i dolnej granicy? w Java Generics