Wyniki wyszukiwania dla "reflection"

2 odpowiedź

Uzyskaj wartości atrybutów z wartości właściwości i listy bez znajomości typu atrybutu

4 odpowiedź

Jak sprawdzić, czy typ zmiennej pasuje do typu zapisanego w zmiennej

4 odpowiedź

ASP.Net i GetType ()

4 odpowiedź

Utwórz instancję obiektu klasy o nazwie w zmiennej łańcuchowej

Nie wiem, czy to, o co pytam, jest dostępne, czy nie, ale chcę tylko wiedzieć, czy istnieje i jak działa. Oto moje pytanie:Mam własną klasę 2-3 modeli niesta...

1 odpowiedź

Tworzenie funkcji, która konwertuje funkcje jednego typu na inne

3 odpowiedź

Utwórz instancję w klasie abstrakcyjnej za pomocą funkcji Odbicie

2 odpowiedź

Tworzenie wyrażenia z łańcucha nazwy właściwości?

Próbuję utworzyć zapytanie oparte na JSON, obecnie JSON jest analizowany w zestaw reguł, każda reguła zawiera nazwę pola, typ porównania (=,> itp.) I wart...

1 odpowiedź

Jak wywołać metodę dla metody domyślnie dla parametrów przez odbicie

2 odpowiedź

Używanie słoików, które używają klas java.beans (Introspector, BeanInfo lub PropertyDescriptor)

Mam słoik 3rd party (których nie mogę zmienić) który używa

7 odpowiedzi

C # Uzyskanie wartości parmów za pomocą odbicia

Jak mogę uzyskać wartości parmów (w pętli za pomocą odbicia). W poprzednim pytaniu ktoś pokazał mi, jak przechodzić przez parmy za pomocą odbicia.