Wyniki wyszukiwania dla "stringstream"

4 odpowiedź

Czy istnieje bardziej skuteczny sposób na ustawienie std :: vector ze strumienia?

1 odpowiedź

stringstream-> rdbuf () -> pubsetbuf nie ustawia bufora

3 odpowiedź

c ++ Wykonaj funkcję za każdym razem, gdy strumień jest zapisywany

2 odpowiedź

Dlaczego stringstream >> zmienia wartość celu w przypadku awarii?

Z Stroustrup's TC ++ PL, 3rd Edition, Section 21.3.3:Jeśli spróbujemy wczytać zmienną v i operacja się nie powiedzie, wartość v powinna pozostać niezmien...

5 odpowiedzi

stringstream, string i char * zamieszanie konwersji

2 odpowiedź

Formatowanie podwójne na ciąg z ostringstream

7 odpowiedzi

Jak skonstruować ciąg std :: ze std :: vector <string>?

Chciałbym zbudować

2 odpowiedź

tymczasowy problem ze strumieniem zwrotnym w strumieniu

Tworzę program rejestrujący z następującymi sekcjami:

2 odpowiedź

Strumień ze std :: string bez tworzenia kopii?

Mam klienta sieciowego z metodą żądania, która pobiera

1 odpowiedź

Rozbieżność między operatorem istream >> (double & val) między libc ++ a libstdc ++

Po mojej ostatniej aktualizacji do Mac OS X 10.9 domyślna standardowa biblioteka C ++ zmieniła się z libstdc ++ na libc ++. Od tego czasu obserwuję nieoczeki...