c ++ Wykonaj funkcję za każdym razem, gdy strumień jest zapisywany

Mam prosty program GUI, który używa niestandardowegostringstream przekierować wyjście z konsoli do pola tekstowego w GUI (w pewnych okolicznościach). w tej chwili. okno przerysowuje się za każdym razem, gdy wciskam Enter, ale możliwe jest, że wyjście może zostać wygenerowane w innym czasie. Czy istnieje sposób na zarejestrowanie funkcji za pomocąstringstream które zostanie wykonane za każdym razem<< operator jest używany w strumieniu?

UWAGA

Powinienem był podkreślić, że nie mogę używać C ++ 11 w moim rozwiązaniu. komputery, na których zostanie skompilowany i uruchomiony, nie będą miały dostępnego c ++ 11.

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion