Rozbieżność między operatorem istream >> (double & val) między libc ++ a libstdc ++

Po mojej ostatniej aktualizacji do Mac OS X 10.9 domyślna standardowa biblioteka C ++ zmieniła się z libstdc ++ na libc ++. Od tego czasu obserwuję nieoczekiwane zachowanie operatora stringstream >> (double) udokumentowanego w poniższym przykładzie kodu.

Podsumowując, libc ++ wydaje się mieć problemy z wyodrębnianiem podwójnych wartości z stringstream, gdy po podwójnej wartości następuje litera.

Sprawdziłem już standard (2003), ale nie mogę znaleźć żadnych konkretnych informacji, jeśli ekstrakcja powinna działać w tym przypadku, czy nie.

Byłbym więc wdzięczny za każde wejście, czy jest to błąd w libc ++ czy libstdc ++.

#include <sstream>
#include <iostream>

using namespace std;

void extract_double(const string & s)
{
 stringstream ss;
 double d;

 ss << s;
 ss >> d;
 if(!ss.fail())
  cout << "'" << ss.str() << "' converted to " << d << endl;
 else
  cout << "'" << ss.str() << "' failed to convert to double" << endl;
}

int main()
{
 extract_double("-4.9");
 extract_double("-4.9 X");
 extract_double("-4.9_");
 extract_double("-4.9d");
 extract_double("-4.9X");
}

Kompilowanie kodu za pomocąc++ --stdlib=libc++ streamtest.cxx daje

'-4.9' converted to -4.9
'-4.9 X' converted to -4.9
'-4.9_' converted to -4.9
'-4.9d' failed to convert to double
'-4.9X' failed to convert to double

Kompilowanie kodu za pomocąc++ --stdlib=libstdc++ streamtest.cxx daje

'-4.9' converted to -4.9
'-4.9 X' converted to -4.9
'-4.9_' converted to -4.9
'-4.9d' converted to -4.9
'-4.9X' converted to -4.9

Wersja kompilatora to

$ c++ --version
Apple LLVM version 5.0 (clang-500.2.79) (based on LLVM 3.3svn)
Target: x86_64-apple-darwin13.0.0
Thread model: posix

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion