Wyniki wyszukiwania dla "istream"

1 odpowiedź

istream i cin.get ()

Mam pytanie dotyczące różnicy między tymi dwoma fragmentami kodu:

1 odpowiedź

Rozbieżność między operatorem istream >> (double & val) między libc ++ a libstdc ++

Po mojej ostatniej aktualizacji do Mac OS X 10.9 domyślna standardowa biblioteka C ++ zmieniła się z libstdc ++ na libc ++. Od tego czasu obserwuję nieoczeki...

2 odpowiedź

C ++ zamieszanie strumienie: istreambuf_iterator vs istream_iterator?

Jaka jest różnica pomiędzy

2 odpowiedź

Czy jest to błąd związany z getline (), czy też robię coś złego. Właściwy sposób korzystania z getline ()?

To może nie być błąd, ale nie wiem, co się dzieje. Mój pierwszy wpis jest powtarzany dla str1 na drugiej iteracji i od tego samego czasu. Tylko pierwsza iter...