Wyniki wyszukiwania dla "libc++"

1 odpowiedź

Połącz różne standardowe biblioteki C ++ w systemie Mac OS X

Teraz, gdy w systemie Mac OS X może istnieć wiele standardowych bibliotek C ++, wygląda to na dość chaotyczną sytuację. Wedłughttps://stackoverflow.com/a/845...

1 odpowiedź

mapa z niekompletnym typem wartości

3 odpowiedź

Czy powinienem używać libc ++ lub libstdc ++? [Zamknięte]

3 odpowiedź

clang ++ -stdlib = libc ++ prowadzi do niezdefiniowanego odniesienia

2 odpowiedź

Zainstaluj libc ++ na mac 10.6.8

Obecnie próbuję zainstalować lib ++. 1.dylib na moim komputerze Mac. Postępowałem zgodnie z instrukcjami tutajhttp://libcxx.llvm.org/ i pobrałem źródło. Kied...

2 odpowiedź

Tesseract-OCR 3.02 z libc ++

Xcode 4.6, iOS SDK 6.1, tesseract-ocr 3.02Ponieważ ostatnie wersje OpenCV są budowane przy użyciulibc ++, a tesseract-ocr jest zbudowany przy użyciulibstdc +...

1 odpowiedź

Używanie skompilowanych bibliotek libstdc ++ z clang ++ -stdlib = libc ++

Pracuję w C ++ pod Mac OS X (10.8.2) i niedawno wymyśliłem potrzebę użycia funkcji C ++ 11, które są dostępne za pośrednictwem kompilatora clang ++ przy użyc...

1 odpowiedź

niezdefiniowane odniesienie do `__dynamic_cast 'przy użyciu libc ++ na ubuntu

Próbuję skompilować testowy przypadek, który zatrudnia

1 odpowiedź

Rozbieżność między operatorem istream >> (double & val) między libc ++ a libstdc ++

Po mojej ostatniej aktualizacji do Mac OS X 10.9 domyślna standardowa biblioteka C ++ zmieniła się z libstdc ++ na libc ++. Od tego czasu obserwuję nieoczeki...