stringstream-> rdbuf () -> pubsetbuf nie ustawia bufora

Próbuję zmodyfikować bufor łańcuchowy obiektu stringstream bez konieczności kopiowania łańcucha za pomocą metody pubsetbuf, ale nie działa. Śledzę dokumentację whttp://www.cplusplus.com/reference/iostream/streambuf/pubsetbuf/. Oto mój przykładowy kod:

#include <iostream>
#include <sstream>

int main(int argc, char* argv[])
{
  std::stringstream stream("You say goodbye");
  char replace[] = {"And I say hello"};
  std::cout << stream.str() << std::endl; // Checking original contents
  stream.rdbuf()->pubsetbuf(replace, 16); // Should set contents here
  std::cout << stream.str() << std::endl; // But don't :(
  return 0;
}

A wyjście to:

You say goodbye
You say goodbye

Wiem, że mogę użyć stream.str (zastąpić), ale ta metoda kopiuje wartość 'replace' i nie chcę tworzyć kopii.

czego mi brakuje?

Aktualizacja: Używam VS2010

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion