Wyniki wyszukiwania dla "cin"

2 odpowiedź

Dlaczego stringstream >> zmienia wartość celu w przypadku awarii?

Z Stroustrup's TC ++ PL, 3rd Edition, Section 21.3.3:Jeśli spróbujemy wczytać zmienną v i operacja się nie powiedzie, wartość v powinna pozostać niezmien...

3 odpowiedź

Jak mogę uniknąć wprowadzania znaków wejściowych dla zmiennej int?

Poniższy program pokazuje wprowadzoną wartość „int” jednocześnie. Jednak gdy wprowadziłem znak, przechodzi on w nieskończoną pętlę wyświetlającą poprzednią w...

3 odpowiedź

Czytanie w określonym formacie z cin

3 odpowiedź

cin dla wejścia int wywołuje char Loop, który ma sprawdzać wejście, aby przejść w stan wild

Jest to funkcja mojej gry, która poprosi o wprowadzenie i cin w „iAuswahl”! Następnie pętla while sprawdza, czy jest to jedna z wartości, których chcę 1-9, j...

1 odpowiedź

Jak prawidłowo używać cin.peek ()

7 odpowiedzi

Znaczenie cin.fail () w C ++?

1 odpowiedź

istream i cin.get ()

Mam pytanie dotyczące różnicy między tymi dwoma fragmentami kodu:

4 odpowiedź

cin >> zawodzi przy większych liczbach, ale działa z mniejszymi?

4 odpowiedź

C ++ mający cin odczytuje znak powrotu

Zastanawiałem się, jak używać

1 odpowiedź

Dlaczego cin.clear () naprawia nieskończoną pętlę spowodowaną przez złe wejście do cin?

Napisałem instrukcję switch i stworzyłem domyślną, która po prostu powie, że użytkownik wybrał złą opcję i powtórzył wejście. Chciałem się upewnić, że jeśli ...