Wyodrębnij wiele słów do jednej zmiennej łańcuchowej

std::stringstream convertor("Tom Scott 25");
std::string name;   
int age;

convertor >> name >> age;

if(convertor.fail())
{
    // it fails of course
}

Chciałbym wyodrębnić dwa lub więcej słów do jednej zmiennej łańcuchowej. Jak dotąd czytałem, wydaje się, że nie jest to możliwe. Jeśli tak, jak to zrobić? chciałbymname zdobyć wszystkie postacie przed numerem (wiek).

Czułbym się najbardziej komfortowo używając sscanf, ale oczywiście nie mogę.

Potrzebuję zdolności do wyodrębnienia wszystkich słów wcześniejage na przykład.

questionAnswers(8)

yourAnswerToTheQuestion