Wyniki wyszukiwania dla "demorgans-law"

5 odpowiedzi

Czy jest jakaś korzyść z używania praw De Morgana w pythonie?

1 odpowiedź

Prawo DeMorgan i C ++

Dla każdego z poniższych napisz równoważne wyrażenia C ++, bez żadnych jednostkowych operatorów negacji (!). (! = jest nadal dozwolone)Użyj prawa DeMorgan