Wyniki wyszukiwania dla "uitableview"

6 odpowiedzi

Jak mogę utworzyć duży, czerwony UIButton z iOS?

Jak korzystać z systemu iOS, aby utworzyć czerwony przycisk „usuń” podobny do przycisku używanego podczas usuwania kontaktów na telefonie iPhone?

3 odpowiedź

Aktualizacja ramki widoku podrzędnego UITableViewCell nie działa

Mam niestandardowy (subclassed) UITableViewCell, który zawiera kilka UILabels, UIButton i NSBlock jako właściwości. Ta podklasa jest wywoływana

4 odpowiedź

Poprawny czas ręcznego wywołania viewDidAppear?

mam

2 odpowiedź

UITextField w UITableViewCell - dodawanie nowych komórek

Próbuję utworzyć widok tabeli podobny do widoku przesyłania filmów wideo YouTube w Galerii zdjęć na telefonie iPhone.Oto podstawowa konfiguracja.Mam niestand...

3 odpowiedź

zduplikowane wiersze w widoku tabelarycznym na podstawie opinii użytkownika

Znalazłem kilka postów, które są podobne do mojego problemu, ale nie do końca tak samo.W mojej aplikacji użytkownik może poruszać się między kilkoma uitablev...

7 odpowiedzi

Zachowaj dopełnienie UITableView w nagłówku, ale nie w separatorze na IOS7

przy przejściu na iOS7 separator ma 15px wypełnienie po lewej stronie. Wiem, że mogę usunąć to dopełnienie z funkcją wstawiania separatora w ustawieniu UITab...

1 odpowiedź

ios: kotwica nagłówka sekcji uitableview do góry tabeli

próbuję stworzyć stół z wieloma sekcjami (jak aplikacja kontaktowa) wszystko poszło dobrze i utworzyłem nagłówek sekcji niestandardowej nad każdą sekcją, wyś...

5 odpowiedzi

Jak korzystać z UITableView wewnątrz UIScrollView i odbierać kliknięcie komórki?

mam

6 odpowiedzi

Zmiana koloru UITableViewCellDeleteConfirmationControl (przycisk Usuń) w UITableViewCell

2 odpowiedź

Odtwarzanie animacji w kalendarzu iOS 7 UIView