Wyniki wyszukiwania dla "uitableview"

17 odpowiedzi

UITableViewHeaderFooterView: Nie można zmienić koloru tła

Próbuję zmienić kolor tła UITableViewHeaderFooterView. Chociaż widok jest wyświetlany, kolor tła pozostaje domyślnym kolorem. Dostaję dziennik z xcode:Ustawi...

4 odpowiedź

Zmień rozmiar nagłówka UITableView ORAZ zawierający UITextView (iOS7 + AutoLayout)

3 odpowiedź

Scrollview jak foursquare z mapami + listą

2 odpowiedź

NSFetchedResultsController: usuwanie 1 wiersza powoduje awarię aplikacji

4 odpowiedź

tableView: canEditRowAtIndexPath: zawieszenie podczas otwierania viewController

3 odpowiedź

Połącz gniazdko prototypu komórki w serii ujęć

Jestem nowicjuszem w Storyboard, więc mam pewne trudności ...Stworzyłem kontroler TableViewController i chciałbym dostosować Cell Prototype. W Cell Prototype...

2 odpowiedź

Ładowanie podklasy UITableViewCell przy użyciu pliku XIB

5 odpowiedzi

Jak korzystać z UITableView wewnątrz UIScrollView i odbierać kliknięcie komórki?

mam

2 odpowiedź

UITableView Nagłówki sekcji według miesięcy dat w tablicy

Mam NSArray z czymś podobnym do:

2 odpowiedź

Jak mogę zaktualizować / przeładować / odświeżyć widok nagłówka sekcji w UITableView?