Wyniki wyszukiwania dla "freeglut"

2 odpowiedź

Kompilacja Prosty statyczny program OpenGL 4.0 wykorzystujący MinGW, freeglut i glew

Problem jest w tytule, postaram się wymienić to, co już wypróbowałem i tak dalej poniżej.Po pierwsze, w moim rozumieniu, aby korzystać z OpenGL 4.0 w systemi...

2 odpowiedź

Łączenie FreeGLUT Problemy w Linuksie

2 odpowiedź

błąd freeglut LNK1104

W moim projekcie chcę użyć biblioteki freeglut z nieoficjalnego sdk opengl.Użyłem Premake do wygenerowania plików kompilacji dla vs2010. Następnie zbudowałem...

1 odpowiedź

glutBitmapString nic nie pokazuje

2 odpowiedź

OpenGL: glGetError () zwraca niepoprawne wyliczenie po wywołaniu glewInit ()

Używam GLEW i freeglut. Z jakiegoś powodu, po wywołaniu glewInit (), glGetError () zwraca kod błędu 1280, nawet z glewExperimental = GL_FALSE.Nie mogę skompi...

3 odpowiedź

FreeGLUT w systemie Mac OS X Lion

Jakiś kontekst: przechodzę przezseminarium na temat korzystania z OpenGL. Samouczek wymaga kilku bibliotek do pracy. Jedną z tych bibliotek jest FreeGLUT. Je...

4 odpowiedź

Aby przekazać wskaźnik do funkcji składowej

Mam klasę z funkcjami instancji (lub metodami?). Z poziomu instancji próbuję przekazać wskaźniki do tych funkcji do biblioteki. Biblioteka oczekuje funkcji s...

2 odpowiedź

Nie można dostać Freegluta do pracy z Haskellem w systemie Windows

Oto mój kod źródłowy, który próbuję dostać do pracy:W Main.hs:

2 odpowiedź

skompilowany program nie może znaleźć pliku freeglut.dll

Jestem nowy na tej stronie i stosunkowo nowy w programowaniu. Przez jakiś czas robiłem programowanie w C ++ przy użyciu Visual Studio 2010 i chciałem przejść...