Wyniki wyszukiwania dla "comparable"

5 odpowiedzi

Używanie Porównywalne dla wielu dynamicznych pól VO w java

mam klasę

3 odpowiedź

Porównywalny i porównawczy interfejs w Javie

Chcę napisać ogólną klasę par, która ma dwa elementy: klucz i wartość. Jedynym wymogiem tej klasy jest to, że zarówno klucz, jak i wartość powinny implemento...

9 odpowiedzi

Jak napisać metodę compareTo, która porównuje obiekty?

2 odpowiedź

W jaki sposób metoda compareTo () porównuje ciągi? [Zamknięte]

5 odpowiedzi

Java „nie może rzutować na porównywalne” podczas korzystania z TreeMap [duplikat]

3 odpowiedź

Wdrażanie porównywalne, zderzaj się z nazwami compareTo: „miej to samo wymazanie, ale żaden nie zastępuje drugiego”

Chciałbym mieć metodę compareTo, która pobiera Real (klasa do pracy z dowolnie dużymi i precyzyjnymi liczbami rzeczywistymi [cóż, tak długo, jak długo ma mni...

2 odpowiedź

Dlaczego nie działa funkcja Collections.binarySearch () z tym porównywalnym?

7 odpowiedzi

czy obiekty StringBuffer mogą być kluczami w TreeSet w Javie?

Mam następujący kod, w którym próbuję umieścić obiekty StringBuffer jako klucze w TreeSet. Powodem, dla którego to robię, jest sprawdzenie, czy mogę umieścić...

4 odpowiedź

Co oznacza porównanie zgodne z równymi? Co może się stać, jeśli moja klasa nie przestrzega tej zasady?

Z JavaDoc w TreeMap:Należy zauważyć, że uporządkowanie zachowane przez posortowaną mapę (niezależnie od tego, czy dostarczono jawnego komparatora) musi być z...

3 odpowiedź

equals () vs compareTo () in Comparator / able (Theoretical)

Nie rozumiem Javadoc: