Wyniki wyszukiwania dla "mobile-devices"

12 odpowiedzi

Przechwytywanie podpisu możliwe w różnych przeglądarkach mobilnych?

1 odpowiedź

Pobieranie urządzeń przenośnych za pomocą Java

2 odpowiedź

Jak uzyskać skrypty do pracy z telefonami i tabletami

Piszę skrypty do arkusza kalkulacyjnego google docs, które działają, gdy komórki są edytowane przy użyciu funkcji onEdit.Do tej pory wykonuje rzeczy wykracza...