Wyniki wyszukiwania dla "cancellation-token"

4 odpowiedź

Zatrzymywanie wątku, ManualResetEvent, volatile boolean lub cancellationToken

1 odpowiedź

Jaki jest pożytek z przekazywania konstruktora CancellationToken?

Oto przykładowy kod, który tworzy nowe zadanie, które symuluje długotrwały proces. Zadanie jako takie nie ma wiele i skupia się wyłącznie na funkcjach anulow...

6 odpowiedzi

Dlaczego CancellationToken jest oddzielony od CancellationTokenSource?

Szukam uzasadnienia, dlaczego struktura .NET CancellationToken została wprowadzona jako dodatek do klasy CancellationTokenSource. rozumiemw jaki sposób API m...

1 odpowiedź

Token anulowania w metodzie oczekiwania

Istnieje wiele powodów, dla których należy umieścić token w konstruktorze zadania, o którym mowa tutaj:Token anulowania w Konstruktorze zadań: dlaczego?Przy ...

3 odpowiedź

Czy powinniśmy używać CancellationToken z kontrolerami MVC / Web API?

1 odpowiedź

Anulowanie, jeśli odpytywanie tokenu anulowania nie jest możliwe

Oto (głupi) przykład metody, która blokuje wątek dzwoniącego, ale nie obsługuje anulowania:

5 odpowiedzi

NetworkStream.ReadAsync z tokenem anulowania nigdy nie anuluje

7 odpowiedzi

Uzyskaj token anulowania zadania

Czy mogę dostać