Wyniki wyszukiwania dla "levels"

2 odpowiedź

Usuwanie określonego poziomu współczynnika ze zmiennej współczynnika

3 odpowiedź

Jak mogę usunąć nieużywane poziomy z ramki danych?

Biorąc pod uwagę następujące fałszywe dane:

4 odpowiedź

ggplot2 zachowaj nieużywane poziomy

Chcę narysować nieużywane poziomy (czyli poziomy, na których liczba wynosi 0) w moim wykresie słupkowym, jednak niewykorzystane poziomy są upuszczane i nie m...