Wyniki wyszukiwania dla "glossary"

20 odpowiedzi

Co to jest testowanie jednostkowe?

Widziałem wiele pytań z pytaniem „jak” przeprowadzić test jednostkowy w określonym języku, ale bez wątpienia pytam „co”, „dlaczego” i „kiedy”.Co to jest?Co t...

8 odpowiedzi

Czym jest boks i rozpakowywanie i jakie są kompromisy?

5 odpowiedzi

Co to jest próbka i kiedy należy jej użyć?

Właśnie przeczytałem artykuł w Wikipedii na tematfałszywe obiekty [http://en.wikipedia.org/wiki/Mock_object], ale nadal nie jestem całkiem pewien ich celu. Wygląda na to, że są to obiekty tworzone przez środowisko testowe, gdy rzeczywisty obiekt ...

18 odpowiedzi

Czym jest programowanie deklaratywne? [Zamknięte]

11 odpowiedzi

Czym są atrybuty w .NET?