Wyniki wyszukiwania dla "jmsserializerbundle"

2 odpowiedź

JMSSerializerBundle. brak kontroli nad metadanymi osób trzecich

6 odpowiedzi

JMSSerializer stand alone - Adnotacja nie istnieje lub nie można jej automatycznie załadować

Próbuję użyć JMSSerializer jako samodzielnej biblioteki do mapowania odpowiedzi JSON z API na moje klasy modelu i występuję w niektórych problemach.Wykonanie...

1 odpowiedź

Doctrine2, PersistentCollection i JMS Serializer

Mam podmiot z relacją oneToMany, mogę korzystać z powiązanych elementów;

1 odpowiedź

JMS Serializer Deserialize z abstrakcyjną klasą nadrzędną