Wyniki wyszukiwania dla "jpasswordfield"

3 odpowiedź

sprawdzaj poprawność komórki tabeli za pomocą edytorów

Mam edytor pól hasła dla mojej JTable. Chcę wyświetlić komunikat o błędzie, jeśli długość tekstu jest mniejsza niż 8 bitów, gdy użytkownik kliknie, aby edyto...

5 odpowiedzi

Błąd długości łańcucha JPasswordField KeyPress?

Próbuję zmienić kolory tła JPasswordField w Java Swing (Netbeans). Oto co mam: private void pstxtPasswordKeyPressed(java.awt.event.KeyEvent evt) { //Get string from password box userPassword = new String(pstxtPassword.getPassword()); ...

1 odpowiedź

zamiana znaku kropki w polu hasła, Jframe, Java

Chcę zapytać, jak mogę zmienić znak w polu hasła, w którym chciałbym zamienić gwiazdkę?Używam Jframe, Java