Wyniki wyszukiwania dla "php4"

3 odpowiedź

PHP: pobierz kolejne 13 dat od daty?

2 odpowiedź

Czy istnieje odpowiednik call_user_func () do utworzenia nowej instancji klasy?

Jak mogę utworzyć klasę z podaną tablicą argumentów, które zostaną wysłane do konstruktora? Coś w rodzaju:

5 odpowiedzi

Oficjalny koniec wsparcia dla PHP4?

Czy istnieje oficjalna data, kiedy zakończy się wsparcie dla PHP4?Ciągle czytam tę datę i na różnych stronach i blogach, ale nie mogę znaleźć niczego na stro...

6 odpowiedzi

PHP: Zdefiniuj funkcję ze zmienną liczbą parametrów?

2 odpowiedź

Nie wybrano bazy danych błędów

1 odpowiedź

nie można sortować daty za pomocą usort

2 odpowiedź

Regex dla atrybutów HTML w php

Usiłuję przeanalizować ciąg atrybutów znaczników HTML w php. Mogą być 3 przypadki: