Wyniki wyszukiwania dla "pdb-files"

3 odpowiedź

LNK1201 Visual C ++ 2010 Duży projekt nie generuje PDB

1 odpowiedź

W jaki sposób Visual Studio wie, czy plik źródłowy pasuje do oryginalnej wersji?

Zorientowałem się, w jaki sposób plik .dll zespołu .NET jest mapowany do pliku .dbdb przy użyciu identyfikatora GUID (blog). Kiedy debuguję w zespole i prosi...

2 odpowiedź

Dlaczego w katalogu wydania znajduje się plik pdb?

Kiedy budujęwydanie wersja projektu w Visual Studio 2008, tworzy plik .pdb, np. dla prostego projektu WPF generuje plik .exe i .pdb.Zawsze rozumiałempliki .p...

6 odpowiedzi

Nie można znaleźć lub otworzyć pliku PDB w Visual Studio C ++ 2010

4 odpowiedź

Czytanie pliku .pdb

4 odpowiedź

Jak mogę dołączyć numery linii do śledzenia stosu bez pdb?

Obecnie dystrybuujemy aplikację WinForm bez plików .pdb, aby zaoszczędzić miejsce na komputerach klienckich i przepustowość pobierania. Gdy otrzymamy ślady s...

3 odpowiedź

Osadź pdb w montażu