Wyniki wyszukiwania dla "wlan"

2 odpowiedź

Używanie nl80211.h do skanowania punktów dostępu

Próbuję użyć nl80211.h do skanowania punktów dostępu dla prostego menedżera WLAN. Nie mogę znaleźć żadnego przykładowego kodu i tylko dokumentacja, którą mog...

14 odpowiedzi

Połącz lokalny serwer z urządzeniem Mac? [Zamknięte]

Jak zezwolić dowolnemu urządzeniu, np. IPhoneowi, na łączenie się za pośrednictwem sieci WLAN z serwerem localhost mojego komputera Mac?Na moim Macu używam H...

2 odpowiedź

Jak wykryć i wyłączyć wirtualną kartę sieciową Windows 7

2 odpowiedź

Co to jest API iOS do skanowania dostępnych sieci Wi-Fi

To jest pytanie, ale oto długa wersja: pracuję nad projektem, który musi naśladować przepływ pracy połączenia w Belkin Wemo. Wemo to fizyczny przełącznik, kt...

3 odpowiedź

Kolejność wysyłania danych „Pole kontroli ramki” ramki 802.11?

2 odpowiedź

Interfejs API WLAN do pobierania sygnału