Wyniki wyszukiwania dla "wdk"

2 odpowiedź

Windows Driver Development: brakuje opcji wdrażania w Visual Studio 2012

Próbowałem skompilować i wdrożyćPróbka WFP uzyskana z MSDN nazywa

2 odpowiedź

Sterownik wirtualnej kamery internetowej

Chcę opracować wirtualny sterownik kamery internetowej, który w trybie użytkownika przekazuje do niego obraz i będzie wyświetlany jako wyjście kamery interne...

3 odpowiedź

Sterownik FileSystem MiniFilter skompilowany z WDK 8.0 nie pokazującym wyjścia DbgPrint (DbgView / Win7 32 bit)

Napisałem i skompilowałem sterownik minifiltera za pomocą narzędzia do budowania WDK 7.0 dla Windows 7 32-bit. Następnie zainstalowałem go na komputerze z sy...

4 odpowiedź

Programowo rozróżniając napęd dyskietek USB i napęd flash USB w systemie Windows

1 odpowiedź

błąd LNK2001: nierozwiązany zewnętrzny symbol _fltused w wdk

Próbuję zdefiniować zmienną typu podwójnych danych w kodzie C, który będzie używany w jądrze systemu Windows. Kod kompiluje się, ale daje błąd podczas łączen...

1 odpowiedź

Jak przechwytywać próby dostępu do plików za pomocą sterownika filtru (jądra) i okna dialogowego oferty, aby zezwolić / odmówić (użytkownik)?

Patrzyłem na WindowsSterowniki filtru systemu plików. Zacząłem od tego przykładu „FsFilter”:http://www.codeproject.com/Articles/43586/File-System-Filter-Driv...