Wyniki wyszukiwania dla "apache2"

3 odpowiedź

Brak nagłówka autoryzacji w django rest_framework, czy obwinianie apache?

Udało mi się przedłużyć

2 odpowiedź

phpmyadmin wysyła błąd krytyczny dla PMA_DBI_num_rows ()

1 odpowiedź

Jaka jest różnica między ServerName a ServerAlias ​​w konfiguracji apache2?

Konfiguruję mój serwer apache2 i zastanawiam się, jaka jest różnica między ServerName a ServerAlias.Czy nazwa serwera zawsze jest nazwą bez www, jak google.d...

3 odpowiedź

Jak uzyskać Vaadin Push za pośrednictwem serwera HTTP Apache?

19 odpowiedzi

Apache2: „AH01630: klient odmówił konfiguracji serwera”

Ten błąd pojawia się przy próbie uzyskania dostępu do localhost za pośrednictwem przeglądarki.

2 odpowiedź

inna wersja php w linii poleceń i apache

4 odpowiedź

Serwer Apache 2 na ubuntu nie może analizować kodu php w pliku html

Zainstalowałem apache2, php5 i moduł apache php5 w Ubuntu 13.04.Php pracuje nad plikami .php, ale wiersze kodu php w plikach html nie działają.Znalazłem goog...

7 odpowiedzi

Błąd uruchamiania wiersza poleceń Apache / xampp: AH00436: Brak zainstalowanej usługi o nazwie „Apache2.4”

Zainstalowałem serwer Apache na Windows 7 Pro z dystrybucją Xampp. Apache zaczyna się dobrze od panelu sterowania XAMPP, ale chcę mieć możliwość sterowania n...

5 odpowiedzi

Jak przekonwertować .pem na .key?

Mam już zakupiony certyfikat SSL i otrzymałem certyfikat oraz plik .pem jako klucz prywatny? od dostawcy; Teraz muszę przekonwertować ten klucz .pem na .key ...

3 odpowiedź

Plone with Apache Proxy