Wyniki wyszukiwania dla "launchd"

3 odpowiedź

BARDZO prosty Launchd plist nie uruchamia mojego skryptu

Próbuję dowiedzieć się, dlaczego mój skrypt uruchamiania nie działa. Jest to niezwykle proste, ale jestem nowy w środowisku Mac i próbuję się przyzwyczaić. O...

3 odpowiedź

MacOsX: Uruchomienie aplikacji za pomocą NSWorkspace z demona nie działa, jeśli demon jest uruchamiany jako root

Stworzyłem aplikację Narzędzie wiersza poleceń za pomocą Xcode. W tej aplikacji użyłem NSWorkspace do uruchomienia innego pakietu aplikacji (.app), jak suger...

2 odpowiedź

SMJobRemove powiedzie się, ale narzędzie plist i narzędzie pomocnicze nie zostaną usunięte

Próbuję usunąć uprzywilejowane narzędzie pomocnicze zainstalowane przez

1 odpowiedź

Klucz LaunchEvents nierozpoznany w plist launchd (wykrywanie urządzenia USB)

Chcę uruchomić określoną aplikację, gdy urządzenie USB jest podłączone do systemu Mac OS X. Przestrzegałem przepisu podanego wten post SO. Ale wydaje się

2 odpowiedź

Uruchamianie skryptu Python za pomocą Launchd: nie znaleziono importów

Próbowałem skonfigurować skrypt do uruchamiania programu Pythona w regularnych odstępach czasu

3 odpowiedź

Jak mogę dodać argumenty do plist OSD launchd, aby wypuścić dane wyjściowe do pliku dziennika?

1 odpowiedź

Jak sprawdzić, czy launchd uruchomił skrypt?

Skonfigurowałem launchd, aby codziennie uruchamiał polecenie o 18:00 na moim komputerze Mac Pro, ale nie działał.Chcę sprawdzić, czy launchd uruchomił polece...