Wyniki wyszukiwania dla "spring-java-config"

4 odpowiedź

Spring Security Java Config

6 odpowiedzi

CharacterEncodingFilter nie współpracuje z Spring Security 3.2.0

Jestem nowym użytkownikiem frameworka Spring MVC i mam problem, którego nie mogę rozwiązać samodzielnie. Wszystko zaczęło się, gdy zintegrowałem zabezpieczen...

2 odpowiedź

Źródło danych Weblogic znika z drzewa JNDI

Używamy wersji weblogic 12C. Kroki prowadzące do odtworzenia problemu: -Utwórz źródło danych.Wdróż aplikację do weblogic.Aplikacja działa poprawnie.Zaktualiz...

2 odpowiedź

Jak skonfigurować Spring, aby częściowo i opcjonalnie przesłonił właściwości?

5 odpowiedzi

Konfiguracja Java Apache CXF + Spring (bez XML)

2 odpowiedź

W Spring-Security z Java Config dlaczego httpBasic POST chce token csrf?

2 odpowiedź

wyjątek springSecurityFilterChain nullPointer

Kiedy próbuję uruchomić projekt, Tomcat zwraca wyjątek.Ktoś może pomóc w tym problemie? Klasa konfiguracji:https://github.com/intrade/inventory/blob/master/s...

1 odpowiedź

Spring Security: Java Config nie działa

Próbuję skonfigurować konfigurowane wiosną środowisko Java, w tym zabezpieczenie wiosenne. Aplikacja uruchamia się bez żadnego błędu, ale nie mogę się zalogo...